Dahkki(t) Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2010
Siidolohku 16 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-446-756-8 (painettu), 978-952-446-757-5 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kansallispuistoja ja luonnonpuistoja, muita luonnonsuojelualueita, erämaaalueita sekä valtion retkeilyalueita luonnonarvojen säilyttämiseksi ja luonnossa liikkujien palvelemiseksi. Vastaamme myös metsästyksestä ja kalastuksesta valtion mailla.

Hoidossamme ovat myös valtion omistuksessa olevat Itämeren ja järvien yleiset vesialueet.

Luontopalvelujen henkilöstö sijoittuu sinne, missä alueemme ja palvelummekin ovat: eri puolille Suomea.