Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2011
Siidolohku 24 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Tämän esitteen sisältö pohjautuu sähköiseen julkaisuun ”Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas”. Ympäristöoppaaseen on koottu luonnon monimuotoisuuden ja metsien ekosysteemipalveluiden turvaamiseen liittyvät ohjeet. Opas on laadittu yhteistyössä WWF Suomen kanssa.