Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2013
Siidolohku 63 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Käsivarren suurtuntureiden alue täyttäisi luonnonsuojelulain 10 §:n ja 11 §:n mukaiset kansallispuiston perustamisedellytykset:

  • Alue on luonnon- ja maisema-arvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä.
  • Käsivarren alueen edustama luonnonmaantieteellinen alue puuttuu Suomen kansallispuistoverkosta. Kansallispuisto käsittäisi Suomen oloissa ainutlaatuisen kokonaisuuden tunturialueen luontotyyppejä ja eliöyhteisöjä.
  • Käsivarren kansallispuisto kytkeytyisi sitä ympäröiviin Suomen ja naapurimaiden suojelualueisiin ja muodostaisi norjalaisen Reisan kansallispuiston kanssa valtioiden rajat ylittävän edustavan kansallispuistokokonaisuuden.
  • Selvitysalueen virkistys- ja matkailukäyttö on monipuolista, ja kansallispuiston perustaminen tukisi kestävän luontomatkailun kehittymistä alueella.
  • Kansallispuiston perustaminen antaisi aluetta hoitavalle Metsähallitukselle nykyistä paremmat mahdollisuudet ohjata alueen käyttöä niin, että vältetään luonnolle ja muille kävijöille aiheutuva häiriö, esimerkkinä luvattomaan rakentamiseen tai maastoliikenteeseen puuttuminen.
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €
Lassidieđut

13.2.2014 korjattu valokuvien ottajan sukunimi sekä tieto kansikuvan ottopaikasta.