Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2017
Siidolohku 8 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Monimuotoisessa luonnossa kukoistavat lajit ja elinympäristöt. Rikas luonto on sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lähde. Luonto ja siihen liittyvät palvelut ovat myös Suomen suuri matkailuvaltti.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa valtion alueilla sijaitsevia luonnonsuojelualueita sekä kulttuuriperintökohteita, kerää ja ylläpitää niistä tietoa sekä tarjoaa maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille.

Luontopalvelut tekee yhteistyötä yritysten, yhdistysten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa luonnonsuojelun, luontomatkailun ja luonnon hyvinvointivaikutusten edistämiseksi.

Esite on Luontopalvelut-tulosyksikön lyhyt esittely.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €