Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2016
Siidolohku 8 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-295-164-9 (häftad), 978-952-295-165-6 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Det arbete som Forststyrelsens Naturtjänster utförde 2015 gav goda resultat på alla delområden och överallt i Finland. Vårt arbete har fått större betydelse i det finländska samhället. Numera bidrar vi i hög grad till turistindustrins utveckling, folkhälsan och även fångars återanpassning till samhället.

Vi vårdar Finlands natur och kulturarvsobjekt samt förbättrar miljömedvetenheten. Med skattemedel erbjuder vi god basservice för friluftsliv samt jakt- och fisketurer och skapar verksamhetsförutsättningar för naturturismföretag.