Dahkki(t) FCG Suunnittelu ja tekniikka
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2019
Siidolohku 31 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Tavoitteena oli laatia alueelle maankäytön kehittämissuunnitelma ohjaamaan ja tukemaan alueen luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä huomioiden alueen luonne. Maankäytön suunnitelmassa selvitettiin ja arvioitiin luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueelle pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmaa voidaan hyödyntämään myöhemmin alueen yleiskaavoituksessa.