Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2022
Siidolohku 373 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-377-034-8 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022-2027.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Tämän luonnonvarasuunnitelman keskeinen ero Metsähallituksen muihin luonnonvarasuunnitelmiin on siinä, että tässä luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu yhteensovitetaan omistajan asettamiin tavoitteisiin ja paikallisiin tavoitteisiin siten, että samalla turvataan saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen asiakkaista, kumppaneista ja sidosryhmistä kootun yhteistyöryhmän, saamelaiskäräjien sekä kolttien kyläkokouksen kanssa. Suunnitteluun osallistuivat myös poronhoidon, metsätalouden, matkailun, kuntien, eränkäynnin, luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön erilliset työryhmät. Kaikille avoimen verkkokyselyn kautta jokaisella kansalaisella oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan suunnitteluun. Luonnonvarasuunnitteluun osallistui myös nuoria: suunnittelualueella asuvat kahdeksasluokkalaiset osallistuivat työpajaan, minkä lisäksi saamelaisnuorille järjestettiin kuulemistilaisuus yhteistyössä saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma laaditaan vuonna 2027.

Lassidieđut

Luonnonvarasuunnitelma on julkaistu inarinsaameksi Sämmilij päikkikuávlu luánduriggodâhvuávám 2022-2027 ja koltansaameksi Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan 2022-2027.