Dahkki(t) Söderlund Mats
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 29 s.
Giella
suomi
ISBN 978-952-377-077-5 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimus toteutettiin 26.2.-16.10.2022 kävijähaastatteluin ja postilaatikkokeräyksellä. Tutkimuksessa saatiin 498 vastausta. Kävijätutkimuksella selvitetään kansallispuistokävijöiden käyttäytymistä, odotuksia, mielipiteitä ja rahankäyttöä. Tutkimus toteutetaan tärkeimmissä kansallispuistoissa noin viiden vuoden välein, ja se kertoo kansallispuiston kävijärakenteessa ja kävijätyytyväisyydessä tapahtuneista muutoksista sekä vastaajien kokemasta käynnin vaikutuksista omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Kävijöiden rahankäyttöä tarkastelemalla saadaan selville kansallispuiston paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Suurin osa vastaajista, eli 79 %, oli vieraillut Sipoonkorven kansallispuistossa aikaisemmin. Tärkeimmiksi motiiveiksi Sipoonkorven kansallispuiston vierailulle osoittautuivat luonnon kokeminen, rentoutuminen, henkinen hyvinvointi ja maisemat. Aktiviteeteista yleisimmät olivat retkeily kävellen 87 %, maisemien katselu ja luonnossa oleskelu 60 % sekä eväsretkeily 55 %. Asteikolla 1-5 kävijät arvioivat psyykkisen hyvinvointinsa lisääntyneen jopa arvosanan 4,48 tasoisesti. Pyöräilijöiden määrä kansallispuistossa on moninkertaistunut: vuonna 2017 se oli 3 % ja vuonna 2022 11 %.

Kävijät olivat erittäin tyytyväisiä kansallispuiston palveluihin: Sipoonkorven kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,34 (asteikko 1–5). Vastaajat olivat tyytyväisimpiä siisteyteen ja turvallisuuteen (4,7), taukopaikkojen palveluihin kuten polttopuihin (4,5) sekä pysäköintipaikkoihin ja tienvarsiopastuksiin (4,4).

Kävijöiden alueelle aiheuttama kokonaistulovaikutus kasvoi edellisestä, vuoden 2017 tutkimuskerrasta 479 700 eurosta 974 000 euroon. Työllisyysvaikutukset kasvoivat kolmesta viiteen vuoteen, ja kotimaisten matkailijoiden rahankäyttö kävijää ja käyntiä kohden yli kaksinkertaistui 6 eurosta 13 euroon.