Dahkki(t) Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2014
Siidolohku 16 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Suot ovat kiehtovan moni-ilmeistä ympäristöä, jossa elää omaleimainen ja monipuolinen eliölajisto. Suomella on merkittävä kansainvälinen vastuu säilyttää monipuolinen suoluonto, sillä Suomi on maailman soisimpia maita.

Suoverkosto-LIFE-hankkeessa soita ennallistettiin 51 suojelualueella Hankoniemeltä Keski-Lappiin, yhteensä noin 4 700 hehtaaria. Suon ennallistamisesta tehdään etukäteen yksityiskohtainen suunnitelma: mitä ennallistamisella tavoitellaan ja miten tavoitteisiin päästään.

Metsähallituksen luontopalvelut seuraa soiden ennallistamisen vaikutuksia, kuten soiden kasvillisuutta, vedenpinnan tason muutoksia ja veden laatua.

Soiden monipuolisuus ja luonnonsuojeluarvot eivät vielä ole kaikkien suomalaisten tiedossa. Sen vuoksi Suoverkosto-LIFEn aikana kerrottiin monilla eri tavoilla ihmisille soista, niiden eliölajistosta, suojelusta ja ennallistamisesta.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €