Dahkki(t) Kauhanen Olli
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 81 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 34
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-9860-0 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Julkaisussa kuvataan toisen maailmansodan tapahtumia Itäisellä Suomenlahdella rannikkopuolustuksen näkökulmasta. Lähinnä keskitytään Ulko-Tammion linnakkeen varustautumiseen sekä toimintaan jatkosodassa. Myös Suursaaren valtaus on kuvattu. Erityistä huomiota saavat osakseen Somerin linnakesaaresta käydyt taistelut. Piirroksin esitetään suomalaisjoukkojen tukikohdat ja aseet samoin kuin venäläisten Somerin valtaussuunnitelma. Venäläisten maihinnousu ja suomalaisten vastahyökkäys on myös selostettu.

Asemasodan arkipäivää ja siihen liittyvää vapaa-ajan toimintaa, kuten erilaisia puhdetöitä kuvataan. Sodan päättyminen ja rauhansopimuksen edellyttämä Ulko-Tammion aseistuksen poistaminen sekä saaren nykyinen asema Itäisen Suomenlahden kansallispuiston osana kerrotaan. Liitteissä esitetään mm. Ulko-Tammion linnakkeen aseistus ja rakennukset sodan aikana sekä se, mitä niistä nykyään on löydettävissä.

Preanttus nohkan
Lassidieđut

3. painos 2002