Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2008
Siidolohku broschyr
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Sähköinen julkaisu
Preanttus nohkan
Lassidieđut

5. painos