Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2022
Siidolohku 1 s.
Giella
english
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Valtavaaran luonnonsuojelualueen talvireitti sekä Valtavaaralla ja lähialueella olevat hiihtoladut.

Winter trail in Valtavaara Nature Reserve and the skiing trails in Valtavaara and nearby.

Lassidieđut

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) versions of the brochure.