Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2016
Pages 84 s.
Language
svenska
Other languages
ISBN 978-952-295-153-3 (pdf)
Summary

Forststyrelsen uppnådde största delen av sina mål 2015, trots att resultatet för affärsverksamheten sjönk något.

Skogsbruket på statens marker producerar virke under effektiva och ansvarsfulla former till över hundra leveransställen. Forststyrelsen har genom mångsidiga åtgärder främjat den ekologiska och kulturella mångfalden.

De väl vårdade skyddsområdena blir allt intressantare utflyktsmål för allt fler besökare.