Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sivut 84 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-295-152-6 (painettu), 978-952-295-153-3 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallitus saavutti pääosan tavoitteistaan vuonna 2015, vaikka liiketoiminnan tulos hieman laski.

Valtion mailla metsätalous tuottaa tehokkaasti ja vastuullisesti puuta yli sataan toimituspaikkaan.

Metsähallitus on monipuolisin toimin edistänyt ekologista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hyvin hoidetut suojelualueet ovat entistä kiinnostavampia retkikohteita yhä useammalle.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €
Lisätietoja

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuuskertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus.