Author(s) Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2006
Pages 16 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN 952-446-503-5 (painettu)