Författare Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 952-446-504-3 (painettu)