Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2010
Pages 4 s.
Language
suomi
Other languages
Summary

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä Metsähallitus katsoo, että Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Luontoarvoiltaan monipuolinen Sipoonkorpi muodostaa tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon. Runsaan kävijämäärän ja kuntien kasvupaineiden vuoksi alueen luontoarvoja pitää suojella ja virkistyspalveluita kehittää, mihin kansallispuisto tarjoaa parhaan mahdollisuuden.