Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Bulju meahcceguovllu Natura 2000 -guovllu dikšun- ja geavahanplána


Tekijä: Meahciráđđehus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2021

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 174


Ulkoasu: 70 s.


Kieli: sámegiella

Muut kieliversiot: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-377-014-0 (pdf)

Tiivistelmä:

Suodjalanvuloš Bulju meahcceguovllu Natura 2000 -guvlui gullet Bulju meahcceguovlu ja Raakevuoma-Vuossijänkä jekkiidsuodjalanguovlu. Guovllu ollesviidodat lea 56 351 hektára.

Plánenguovllus 70 % gullá Gihttela gildii ja 30 % Eanodaga gildii. Eanodat gullá sámiid ruovttu­guvlui.

Guovllus dollet bohccuideaset Neakkela, Kyrö ja Goikečoalmmi bálgosat.

Plána čohkkema doarjjan bovdejuvvojedje čanasjoavkkuid ovddasteaddjit ovttasbargojovkui. Dán plánas heivehuvvojedje Akwé: Kon -prinsihpat nu, ahte sámediggi nammadii čanasjovkui golbma ovddasteaddji, iige dušše ovtta dego dábálaččat. 

Bulju meahcceguovllus leat viiddis jeakkit sihke várit ja duoddarat. Duoddarat leat viehka vuolle­gaččat ja duolbadat. Alimus duottarčohkka lea Buljuduottar (471,5 m mdb) guovllu lulá­geahčen. Guovlu lea mearkkašahtti boreála duottarluonddu (duottarguolbanat, lagešvuovddit) ja nuppe dáfus Giehtaruohttasa guvlui davimus luondduvuvddiid ja áhpejekkiid suodjalan­guovlu. 

Plánenguovllu árvvuide gullet suodjalanárvvut (luondotiippat, šaddo- ja eallišlájat), meahccái­vuohta, sámekultuvra, boazodoallu ja lustageavaheapmi. Guovllu árvvuide ii leat čuohcimin dakkár geavaheapmi, masa dáinna plánain sáhttá váikkuhit.

Oppa plánenguovlu gullá boaittobealeavádahkii – dahjege guvlui eai stivrejuvvo aktiivvalaččat galledeaddjit eaige ráhkaduvvo ođđa bálvalanrusttegat. Plánenguovllus eai leat olus vánddardan­ráhkadusat (ávdinstobut, gámme, lávvu). Dat dollojuvvojit oruhahttin. Gahperaš­buolláma gámppás livččii jurdda luohpat.

Lisätietoja:

Almmustahttin ii leat oažžumis, go stuorámus oassi sisdoalus boahtá diehtovuogádagas, mas dieđut eai dál leat fáhtehahtti hámis. Deaŧalaš áššit leat muitaluvvon almmustahttima álggus lean čoahkkáigeasus, mii lea fáhtehahtti.

Päivitetty 30.3.2021

Sähköinen julkaisu:

Bulju dgp (3.9 MB, pdf)