Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 76 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-295-103-8 (pdf)
Tiivistelmä

Forststyrelsen hade ett produktivt år 2014. Trots att året präglades av recession och flera förändringar, steg resultatet för affärsverksamheten nästan till samma nivå som året innan.

Vi har upprätthållit en hög nivå på de skydds-, naturvårds- och servicemål som uppställts på oss. Vi utvecklar användningen av statens markegendom på ett ansvarsfullt sätt så, att den på bästa möjliga sätt gagnar det finska samhället, allt från näringslivet till främjandet av klimat- och energistrategin och välfärdstjänster från naturen.