Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 142 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Forststyrelsen har ett livligt och mångskiftande år 2016 bakom sig. Trots stora förändringar nådde Forststyrelsen upp till ett gott resultat.

Skogsbruket på statens marker producerar virke under effektiva och ansvarsfulla former till över hundra leveransställen. Forststyrelsen har genom mångsidiga åtgärder främjat den ekologiska och kulturella mångfalden. En del av årsberättelsen består av en omfattande samhällsansvarsrapport.

Vi har upprätthållit en hög nivå på de skydds-, naturvårds- och servicemål som uppställts på oss. Vi utvecklar användningen av statens markegendom på ett ansvarsfullt sätt så, att den på bästa möjliga sätt gagnar det finska samhället, allt från näringslivet till främjandet av klimat- och energistrategin och välfärdstjänster från naturen.

De väl vårdade skyddsområdena blir allt intressantare utflyktsmål för allt fler besökare.

I Forststyrelsens årsberättelse finns det de viktigaste nyckeltal.