Tekijä Suomen luontokeskus Haltia
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 4 + 3 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Materiaali sisältää Vappu Ormion kuvittamat kortit jokamiehenoikeuksista sekä vinkkejä opettajille ja kasvattajille siitä, miten korttien avulla voi opettaa jokamiehenoikeuksia lapsille ja nuorille. Kortteja on yhteensä 15, joista 10 kuvaa jotain jokamiehenoikeuksien mukaan sallittua asiaa, 3 jotain rajoitettua tai luvanvaraista ja 2 jotain kiellettyä asiaa. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltiassa.