Tekijä Schulz Hans-Peter
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 3 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Inventoinnissa ei havaittu maanpäällisiä rakenteita. Kaikissa koekuopissa maannos oli häiriintymätön podsoli, poikkeavia värjäymiä tai löytöjä ei havaittu.

Lisätietoja

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke