Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kajaneborg byggdes för att trygga den östra gränsen av riket Sverige. Borgen fungerade som garnison och administrativt centrum, men även som fängelse. Borgen sprängdes 1716.