Tekijä Mäkitalo Maria, Nylund Susanne, Rahkola Anna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 23 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Erilaisten asiakasryhmien ymmärtäminen luo pohjan palvelukehitykselle

  • Metsähallituksen Kalastajaprofiilit on tapa tarkastella erilaisia kalastajatyyppejä sekä heidän motivaatioitaan, tarpeitaan ja ajatusmallejaan. Tämä poikkeaa perinteisestä tavasta tarkastella kalastajaryhmiä kalastustavan tai kalastusmatkailun näkökulmista ja antaa näin uudenlaista perspektiiviä erilaisiin kalastajiin.
  • Kalastaja saattaa toisinaan kuulua päivästä tai elämäntilanteesta riippuen eri profiileihin, jolloin hän hakee ja kaipaa kalastusreissultaan ja siihen sisältyviltä palveluilta erilaisia asioita.
  • Kalastajaprofiileita voi käyttää monipuolisesti palvelukehityksen ja empatian työkaluna, kun halutaan ymmärtää erilaisten kalastajien käyttäytymistä ja motivaatioita. Niitä voidaan kehittää ja hioa muuttuviin tarpeisiin ja projekteihin läpi organisaation. Profiileista on hyötyä esim. kalastukseen liittyvän viestinnän selkeyttämisessä, maasto opasteiden suunnittelussa sekä lupa alueiden ja erilaisten kalastuspalveluiden kehittämisessä.
  • Kalastajaprofiilit on muodostettu pohjautuen asiakasymmärrystutkimukseen ja Metsähallituksella niiden kommentointiin on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita.