Tekijä Kolehmainen Emilia, Jormalainen Emmi, Nyrönen Sonja
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sivut 90 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kolin kansallispuistossa ja Kolin luontokeskus Ukossa tehtiin vuosina 2020–2023 pitkäaikaista kehitystyötä ja yhteistyötä mm. Pohjois-Karjalan biosfäärialueen ja Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen kanssa. Kansallispuiston opastusviestintää kehitettiin uudistamalla luontokeskusta, päivittämällä reittisisältöjä ja kokoamalla oppimateriaalia.

Opas tarjoaa alakoulun opettajille opetussuunnitelmaan kytkeytyviä (ks. s. 12–13) tutkimuksellisia, kokemuksellisia ja luovia toimintavinkkejä Kolinuuron kierroksen vaativilla seikkailuilla ihmeteltäviksi. Materiaalit on suunnattu 3.–6. luokkalaisille, mutta osaa tehtävistä voi soveltaa myös yläkoulussa ja lukiossa.

Opas nostaa esiin erilaisia vaihtoehtoja Kolilla oppimiseen kolmen eri teeman kautta: Kolinuuron kierroksella voi jäljittää jääkautta, ihmetellä Kolin luontoaarteita tai pohtia ihmisen ja luonnon suhdetta. Materiaaleja voi käyttää luokkaretken suunnittelun tukena, oppilaiden tietojen testaamisessa tai pohjana täydennyskoulutuspakettiin. Aikaa Kolilla on hyvä muistaa jättää reilusti myös luonnon ja ympäristön kiireettömään kokemiseen ja kohtaamiseen.

Materiaali on jaettu kolmeen osioon:

  • Osiosta 1 ENNEN RETKEÄ löydät tukea retken suunnitteluun ja retkelle valmistautumiseen, sekä yleistä tietoa oppaan tehtäväkokonaisuuksista ja ennakkotehtävistä.
  • Osioon 2 RETKELLÄ on koottu Kolinuuron kierroksen 13 uutta kohdeopastetta ja opasteiden teemoihin liittyviä tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivia. Eri tehtävätyypit on merkitty hahmottamista helpottavin tehtäväsymbolein.
  • Osiosta 3 RETKEN JÄLKEEN löytyy jatkotehtäviä vierailun jälkeen tehtäviksi ja pohdittaviksi.
  • LIITTEET-osioon on koottu monistettavia tehtävälomakkeita, itsearviointipohja, tehtävien vastaukset ja retken turvallisuussuunnitelmapohja riskianalyysirunkoineen. Liitteitä voi soveltuvin osin valmistella retkelle mukaan, mutta laminoituja lainakappaleita löytyy myös Uuron retkirepusta (ks. tehtävien tarkastuslista, s. 23–25).

Kolinuuron kierros on vaativa, mutta leikillinen aikamatka Kolin geologiseen historiaan. Vuonna 2022 päivitetty reittisisältö kuljettaa retkeilijää 3,1 km matkan, läpi entisten aavikoiden ja valtamerien, Karelidien vuoriston kohoamisen ja mannerjäätiköiden mullistuksien. Reitti yhtyy loppumatkaksi Huippujen kierrokseen ja kulkee Kolin ikonisten maisemapaikkojen kautta takaisin luontokeskukselle. Matkalle on piiloutunut upeita Kolin aarteita, joita voi löytää, jos niitä osaa etsiä.

Lisätietoja

Julkaisu ei ole saavutettava.