Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kolovesi nationalpark i Södra Savolax fängslar med sina ståtliga landskap och sin frid och ro. De höga bergsstupen höjer sig direkt ur Saimen. Hällmålningarna på de här bergsväggarna är från stenåldern och berättar om forna besökare i Kolovesi.