Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 3 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Säljakten har historiskt varit av stor betydelse för skärgårdsbefolkningen i Kvarken. När kusten vid Bottniska viken koloniserades var sälfångst och fiske förutsättningen för de första fasta bosättningarna. Vid sidan av fisket spelade sälfångsten en viktigt ekonomisk roll.