Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 1 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Man tog tillvara sälen som föda, men även skinnet och späcket användes till olika ändamål. Till föda användes främst kutar, men man åt även vuxna sälar, de ansågs dock inte vara lika delikata som ungdjuren. I jämförelse med annan föda i slutet av medeltiden så var sälköttet mycket energirikt, vilket var viktigt för människans värmebalans i ett kallt klimat. Sälköttet har också haft en medicinsk användning. Ännu i början av 1900-talet hade sälen en viktig funktion som näringstillskott under vårvintern i skärgården – när tillgången på andra proteinkällor var liten.