Tekijä Huovinen Heidi, Nivasalo Pasi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 60 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 167
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-961-6 (pdf)
Tiivistelmä

Lemmenjoen kansallispuisto on perustettu vuonna 1956. Puistoa on laajennettu kahdesti, vuosina 1971 ja 1982. Lemmenjoen kansallispuisto sijaitsee Lapissa Inarin ja Kittilän kuntien alueella ja sen pinta-ala on 285 790 ha. Lemmenjoki on Suomen suurin kansallispuisto ja Länsi-Euroopan laajimpia tiettömiä erämaita.

Lemmenjoen kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.4.–30.9.2011. Huhtikuun alussa puiston autio- ja varaustuville sijoitettiin vastauslaatikot, joihin kävijät pystyivät omatoimisesti jättämään täytetyn kyselylomakkeen. Kävijöiden haastattelut aloitettiin heinäkuun alussa. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Eniten vierailijoita (38 % vastanneista) saapui Lemmenjoen kansallispuiston alueelle syyskuussa. Lähes puolelle vastaajista (45 %) Lemmenjoen kansallispuisto oli matkan ainoa ja tärkein kohde. Suosituin vierailukohde puistossa oli Ravadasjärvi ja siellä sijaitseva Ravadasköngäs. Muita suosittuja kohteita olivat Morgamoja sekä Lemmenjoen luontotupa. Kävijöistä 85 % oli suomalaisia. Kävijöiden keski-ikä oli 48 vuotta. Kävijöistä 67 % yöpyi puiston alueella. Yöpyjät viettivät puistossa keskimäärin 4,6 vuorokautta, päiväkävijät viipyivät keskimäärin 4,8 tuntia. Suurin osa kävijöistä (60 %) tuli kansallispuistoon 2–5 hengen seurueessa. Useimmin seurue koostui joko perheenjäsenistä (38 %) tai ystävistä (22 %).

Tärkeimpiä syitä alueelle saapumiseen olivat luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen. Suosituimpia harrastuksia kansallispuiston alueella olivat kävely, retkeily ja luonnon tarkkailu.

Kävijöiden odotukset täyttyivät melko hyvin. Parhaiten odotuksia vastasi luonnonympäristö. Palveluiden määrään ja laatuun oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä. Erityisen tyytyväisiä kävijät olivat yrittäjien tuottamiin palveluihin sekä polttopuihin tuvilla ja huolletuilla tulentekopaikoilla.   

Lemmenjoen kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 3,4 miljoonaa euroa ja 44 henkilötyövuotta.