Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 pp.
Kieli
english
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Visitors to Korteniemi will learn about everyday life at a forest ranger’s estate in the 1910s. The area’s cultural landscape is maintained at the farm through traditional farming methods.