Tekijä Jylänki Tanja
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 13 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan luontokohteiden palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2019. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 319 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti asiakastutkimuksen tärkeimmät tulokset.