Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Muinaisjäännökset ovat muistoja ihmisen toiminnasta saaristossa. Osan niistä voi havaita helposti luonnossa, mutta usein muinaisjäännökset ovat peittyneet kasvillisuuden tai maan alle esimerkiksi sankoissa kuusimetsissä. Ihmisen toiminta saaristossa liittyy läheisesti kalastukseen, hylkeenpyyntiin ja merenkulkuun. Karu saaristomme, jossa on hyvin kivikkoista ja paikka paikoin suhteellisen niukkakasvista maastoa, luo muinaisjäännöksille aivan erityislaatuiset olot, ja lisäksi ympäristö on saaristossa maankohoamisen takia hyvin nuorta.