Tekijä Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sivut 16 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-295-096-3 (painettu), 978-952-295-097-0 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen luontopalvelut -yksikkö vastaa ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot,
luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista.

Metsähallituksen luontopalvelujen tehtäviin kuuluvat:

  • luonnonsuojelu ja -hoito
  • maksuttomat retkeilypalvelut
  • eräpalvelut: kalastus- ja metsästys sekä maastoliikenneluvat; riistanhoito.

Vuosi 2014 oli Metsähallituksen luontopalveluille laajentuneen toiminnan ja uusien avausten vuosi. Samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme kasvoi.