Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 24 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Tämän esitteen sisältö pohjautuu sähköiseen julkaisuun ”Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas”. Ympäristöoppaaseen on koottu luonnon monimuotoisuuden ja metsien ekosysteemipalveluiden turvaamiseen liittyvät ohjeet. Opas on laadittu yhteistyössä WWF Suomen kanssa.