Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 63 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Käsivarren suurtuntureiden alue täyttäisi luonnonsuojelulain 10 §:n ja 11 §:n mukaiset kansallispuiston perustamisedellytykset:

  • Alue on luonnon- ja maisema-arvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä.
  • Käsivarren alueen edustama luonnonmaantieteellinen alue puuttuu Suomen kansallispuistoverkosta. Kansallispuisto käsittäisi Suomen oloissa ainutlaatuisen kokonaisuuden tunturialueen luontotyyppejä ja eliöyhteisöjä.
  • Käsivarren kansallispuisto kytkeytyisi sitä ympäröiviin Suomen ja naapurimaiden suojelualueisiin ja muodostaisi norjalaisen Reisan kansallispuiston kanssa valtioiden rajat ylittävän edustavan kansallispuistokokonaisuuden.
  • Selvitysalueen virkistys- ja matkailukäyttö on monipuolista, ja kansallispuiston perustaminen tukisi kestävän luontomatkailun kehittymistä alueella.
  • Kansallispuiston perustaminen antaisi aluetta hoitavalle Metsähallitukselle nykyistä paremmat mahdollisuudet ohjata alueen käyttöä niin, että vältetään luonnolle ja muille kävijöille aiheutuva häiriö, esimerkkinä luvattomaan rakentamiseen tai maastoliikenteeseen puuttuminen.
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €
Lisätietoja

13.2.2014 korjattu valokuvien ottajan sukunimi sekä tieto kansikuvan ottopaikasta.