Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Murhisalo koostuu Lososuon–Saarijärven soidensuojelualueesta ja sitä ympäröivistä vanhojen metsien suojeluohjelman alueista. Eräkulttuurin ja muinaisten kulkureittien merkit tekevät alueesta myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan. Alue on itäkainuulaista salomaata, laajojen soiden ja luonnontilaisten metsien mosaiikkia.