Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s.
Kieli
english
suomi
Tiivistelmä

Närängän metsien lisäksi alueen pienvesistöt ja suot ovat säilyneet koskemattomina, ja niin ollen monet vaateliaat eliölajit viihtyvät alueella. Päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Närängänvaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

In addition to the forests, the natural small waterways and bogs have remained in their natural state, allowing many demanding species of organisms to thrive in the area. On the hiking trails of Näränkä, you can familiarize yourself with the diverse natural conditions of the area, and the restored wilderness farm on Närängänvaara Hill introduces you to the traditional self-sufficient way of life.