Tekijä Lehtonen Laura
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 74 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 229
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-194-6 (pdf)
Tiivistelmä

Vuonna 1994 perustettu Nuuksion kansallispuisto sijaitsee pääkaupunkiseudulla, Vihdin, Espoon ja Kirkkonummen kuntien alueella. Kansallispuiston pinta-ala on 55 km2. Vuonna 2016 Nuuksiossa vieraili noin 340 000 kävijää.

Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 21.2.2015-7.2.2016. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakennetta ja käyntien alueellista ja ajallista jakautumista, kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista sekä käynnin hyvinvointivointivaikutuksia. Lisäksi selvitettiin kävijöiden omin voimin puistossa kulkemaa matkaa, rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä arvoitiin Suomen luontokeskus Haltian avautumisen vaikutuksia Nuuksion kansallispuistolle.

Kävijöistä suurin osa oli kotimaasta. Eniten kävijöitä saapui kansallispuiston lähialueilta, erityisesti Helsingistä ja Espoosta. Ulkomaalaisten osuus oli 11 %. Päiväkävijöiden osuus oli 85 %. Suosituin käyntikohde on Haukkalammen alue. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 3,3 tuntia, yöpyjät vajaat kaksi vuorokautta. Kävijöiden keski-ikä oli 40 vuotta ja suurin kävijäryhmä oli 25-34-vuotiaat. Useimmiten puistoon saavuttiin 2-5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä tai ystävistä.

Tärkeimpiä syitä saapua Nuuksion kansallispuistoon olivat luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen, poissaolo melusta ja saasteista, henkinen hyvinvointi sekä yhdessäolo oman seurueen kanssa. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat kävely, eväsretkeily, luonnosta nauttiminen, luonnon tarkkailu sekä retkeily. Keskimäärin käynnin aikana käveltiin puistossa 8,1 km.

Kävijöiden odotukset täyttyivät kansallispuistokäynnillä hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti huolletut tulipaikat ja laavut, pysäköintipaikat, reittien opastetaulut, polku- ja latureitistö sekä polkuviitoitukset. Eniten kehitettävää olisi sesonkiaikoina kuormittuvissa käymälöissä, vuokratuvissa sekä yrittäjien tuottamissa palveluissa.

Nuuksion kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 3,9 miljoonaa euroa ja 24 henkilötyövuotta. Tästä ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli 1,6 miljoonaa euroa ja 10 henkilötyövuotta. Keskimäärin vastanneet arvioivat kuluttaneen käynnillänsä kymmenen euroa. Eniten (58 euroa) käynnillään kuluttivat ulkomaalaiset yöpyvät matkailijat. Vähiten (4 euroa) kuluttivat lähialueelta tulevat päiväkävijät.