Tekijä Muikku Mikko
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sivut 43 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Oulangan kansallispuiston sukupuolijakauma on naispainotteinen ja ulkomaalaisia vieraita on noin viidennes. Suomalaiset kävijät ovat tyypillisimmin keski-ikäisiä, ulkomaalaiset taas yleensä joko nuorempia tai vanhempia kuin suomalaiset. Koulutustaso suomalaisilla kävijöillä on yleisimmin joko opistotasoinen tai korkeampi. Ulkomaalaiset ovat korkeammin koulutettuja, sillä puolella heistä on yliopisto- tai korkeakoulututkinto.

Saksasta ja Alankomaista tulee selkeästi suurin osa eli miltei puolet kaikista ulkomaalaisista vieraista. Alueen kävijäkunta on kansalaisuuksien suhteen värikästä, sillä kävijätutkimukseen osallistujia oli liki paristakymmenestä maasta. Suomalaiset kävijät ovat suurelta osin lähtöisin pääkaupunkiseudulta ja Oulun tienoilta sekä Kuusamosta.

Seuruekoko Oulangan kansallispuistossa vaihtelee paljon. Kuitenkin huomattavan suuri osa kävijöistä, liki puolet, saapuu alueelle kahden hengen seurueessa. Alle 16-vuotiaita jäseniä on mukana viidenneksessä seurueista, ja yleisimmin heitä on yhdestä kolmeen henkilöä. Oulangan kansallispuistoon saavutaan tyypillisimmin oman perheen kesken tai ystävien ja sukulaisten kanssa. Yleisimmin Oulangan kansallispuisto on vain yksi matkan suunnitelluista kohteista, etenkin ulkomaalaisille.

Tärkeimpiä aktiviteetteja alueen kävijöille ovat kävely, luonnon tarkkailu ja retkeily. Suosituimmat vierailukohteet ovat Luontokeskuksen ja Kiutakönkään alue sekä Pienen Karhunkierroksen alue Juumassa. Ulkomaalaiset näyttävät tutustuvan useampiin alueen nähtävyyksiin kuin suomalaiset.

Suomalaisista puolet käy Oulangan kansallispuistossa päiväreissulla ja puolet yöpyy alueella. Ulkomaalaisista sen sijaan selvästi suurempi osa, liki kaksi kolmannesta, on yöpyjiä. Yleensä yöpyjät viettävät alueella yhdestä neljään vuorokautta. Päiväkävijöiden viipymä on tyypillisesti yhdestä kuuteen tuntia. Suomalaisista puolet ja ulkomaalaisista noin joka kymmenes on käynyt Oulangan kansallispuistossa aiemmin. Näistä aikaisemmin käyneistä suurin osa on käynyt alueella yhdestä kolmeen kertaa viimeisen viiden vuoden aikana. Ensimmäisestä käyntikerrasta heillä on tavallisesti vierähtänyt jo yli kymmenen tai jopa yli kaksikymmentä vuotta. Oulangan kansallispuistossa vieraillaan säännöllisesti, sillä aiemmin käyneistä jopa kaksi kolmannesta on vieraillut alueella edellisen kerran korkeintaan kaksi vuotta sitten.

Heinäkuu näyttää olevan vilkkainta aikaa Oulangan kansallispuistossa. Alueelle saavutaan päiväsaikaan, yleisimmin puoliltapäivin, ja henkilöautolla. Oulangan kansallispuistossa vierailleiden suomalaisten rahankäytöstä 65 prosenttia jää kohde- tai lähialueelle. Tästä rahamäärästä 44 prosenttia käytetään majoittumiseen ja 39 prosenttia ruokailuun. Matkan varrelle kohdistuvista kustannuksista yli puolet (56 %) kuluu ruokailuun ja viidennes (24%) majoittumiseen.

Oulangan kansallispuiston suomalaisten kävijöiden tiedonsaanti alueesta jakaantuu tasaisesti esitteiden tai oppaiden; tuttavien, ystävien tai sukulaisten sekä internetin kesken. Ulkomaalaisille selkeästi tärkein tiedonlähde on esitteet ja oppaat. Suomalaiset kävijät pitävät käynnillään Oulangan kansallispuistossa tärkeimpinä maisemia, luonnon kokemista ja rentoutumista. Ulkomaalaiset arvostavat hyvin samantyyppisiä asioita. Heille kolme tärkeintä ovat luonnon kokeminen, maisemat sekä melusta ja saasteista pois pääseminen.

Oulangan kansallispuiston palveluista parhaat arvosanat saavat tulentekopaikat ja laavut, pysäköintipaikat, polku- tai latuverkosto, polttopuut ja Metsähallituksen autiotuvat. Luontokeskuksen palveluita arvostetaan myös paljon. Vähiten tyytyväisiä ollaan puiston lähialueen tiestöön, puiston jätehuoltoon sekä telttailupaikkoihin.

Kävijöiden ennakko-odotukset toteutuvat Oulangan kansallispuistossa vieraillessa hyvin. Parhaiten odotukset täyttyvät luonnonympäristön suhteen, jonka osalta käynti vastaa ennakkoodotuksiin nähden erittäin hyvin yli 70 prosentilla kävijöistä. Käyntiä häiritseviä tekijöitä ei ole paljoa, mutta eniten niistä kävijöitä häiritsevät maaston kuluneisuus ja liiallinen kävijämäärä. Oulangan kansallispuiston kävijätyytyväisyysindeksi on 4,36 asteikolla 1–5.