Tekijä Mikkola Maija, Kuosmanen Reijo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 46 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 93
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-641-7 (pdf)
Tiivistelmä

Saarijärvellä sijaitseva Pyhä-Häkin kansallispuisto on yksi Etelä-Suomen edustavimmista vanhan metsän alueista ja suosittu retkeilykohde. Puiston pinta-ala on 13 km2 ja alueella on 14 km merkittyjä reittejä. Puiston vuotuinen käyntimäärä on 12 000–15 000. Käynnit ovat lähinnä päiväretkiä, sillä yöpyminen ei ole puiston pienen koon ja erämaisen luonteen vuoksi sallittua.

Kesäkaudella 2007 toteutetun kävijätutkimuksen tavoitteena oli selvittää puiston kävijärakenne, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämiskohteista. Näitä tietoja tullaan hyödyntämään erityisesti Pyhä-Häkin hoito- ja käyttösuunnittelun pohjana. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2008 alussa.

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla, joita oli jaossa 25.4.–19.8.2007 lähinnä opastuskatoksella puiston pysäköintialueen yhteydessä. Alle 15-vuotiaat oli rajattu kyselyn ulkopuolelle. Otoskooksi muodostui 274 lomaketta.

Tutkimuksen perusteella Pyhä-Häkin kävijät tulivat lähinnä Keski-Suomesta sekä pääkaupunkiseudulta, Hämeestä ja Pohjanmaalta. 15 % kävijöistä tuli ulkomailta. Yli puolet vastaajista ilmoitti käynnin Pyhä-Häkissä olevan tämän matkansa ainoa tai tärkein kohde. Kansallispuistoon tultiin useimmin oman perheen seurassa luonnon kokemisen, maisemien ja rentoutumisen takia. Tärkeimpiä harrasteita olivat luonnon tarkkailu, luonnon nähtävyyksien katselu ja retkeily.

Puiston reiteistä suosituin oli pisin eli 6,5 km:n mittainen Kotajärven polku. Suosituimmat vierailukohteet olivat opastuskatos ja Uusi Iso Puu. Puistovierailu kesti keskimäärin 3,5 tuntia. 43 % vastaajista yöpyi Saarijärven seudulla.

Puiston palveluiden laatuun ja määrään oltiin yleisesti ottaen tyytyväsiä. Osa vastaajista toivoi alueelle lisää tulentekopaikkoja, yritysten tarjoamia palveluita sekä yöpymismahdollisuutta. Ympäristön laatuun oltiin hyvin tyytyväisiä.

Tutkimuksen perusteella Pyhä-Häkin kävijät olivat kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä vierailuunsa. Kävijätyytyväisyysindeksiksi tuli 4,31 asteikolla yhdestä viiteen (5 = erittäin hyvä). Vastauksista saatiin hyviä palveluiden kehittämisvinkkejä ja toisaalta muistutus siitä, että luonnonrauha ja maisemat ovat kävijöille erittäin tärkeitä, eikä niiden säilymistä tule vaarantaa.