Tekijä Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti, Suikki Anneli
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 38 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen omilla päätöksillään perustamat ympäristöarvometsät ovat alueita, joiden talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle nostetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun tukeminen toiseksi päätavoitteeksi. Alueiden hoidossa otetaan korostetusti huomioon myös maisema, kulttuuriarvot sekä virkistyskäyttö ja luontomatkailua edistävien luonnonpiirteiden säilyminen.

Pyhä-Häkin ympäristöarvometsä sijaitsee Saarijärven kaupungin pohjoisosassa rajoittuen Pyhä-Häkin kansallispuiston luoteisosaan. Alueen pinta-ala on 442 hehtaaria. Ympäristöarvometsä kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon. Suunnitelma-alueella Naturan toteutuskeinot ovat metsälaki, maa-aineslaki, rakennuslaki ja vesilaki.