Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Korpilammen kierros yllättää monipuolisuudellaan. Retkeilyreitin maisemia ovat rehevä korpikuusikko, kuivempi kangasmetsä sekä ojitettu ja osittain ennallistettu suo. Reitin varrelta löytyy myös vanhempaa kuusikkoa, jossa viihtyy Sanginjoen tunnuksessa esiintyvä pohjantikka.