Tekijä Pyhäjärvi-instituutti, Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 129 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Selkämeren kansallispuiston arvot ja käyttö matkailutoimijoiden näkökulmasta -koulutuspaketti tarjoaa matkailualan yrittäjille, kuntien matkailuhenkilöstölle ja -oppaille sekä muille matkailun parissa työskenteleville kattavan tietopaketin Selkämeren kansallispuistosta. Julkaisu valottaa monipuolisesti alueen luonto- ja kulttuuriarvoja sekä opastaa kestävään toimintaan kansallispuistossa.

Julkaisu laadittiin Selkämeren arvojen ja mahdollisuuksien välittäminen luontomatkailuyrittäjille -hankkeen osana vuonna 2014, ja siihen liittyen järjestettiin kolme koulutustilaisuutta alueen matkailutoimijoille. Hanke sai osarahoitusta EAKR-ohjelmasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta.