Tekijä Puolakka Eeva
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 54 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 110
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-660-8 (pdf)
Tiivistelmä

Siida on Inarin kirkonkylässä Inarijärven rannalla sijaitseva Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskuksen ja Saamelaismuseon muodostama kokonaisuus, jonka käyntimäärä v. 2007 oli 122 697. Tämä tutkimus on ensimmäinen kattava Siidassa toteutettu asiakastutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin ja käsiteltiin samalla vakioidulla menetelmällä kuin muissakin Metsähallituksen asiakastutkimuksissa, joten tutkimusten tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia ja mahdollistavat muutosten seurannan Siidan tulevissa asiakastutkimuksissa.

Tutkimusaineistoa kerättiin huhtikuusta 2007 huhtikuuhun 2008. Kohderyhmänä olivat kaikki 15 vuotta täyttäneet Siidassa vierailevat henkilöt. Kyselyyn osallistui 1 448 henkilöä, joista suomalaisia oli 58 %. Eniten kävijöitä oli Inarin kunnasta sekä pääkaupunkiseudulta, ulkomaisia kävijöitä saapui eniten Ranskasta ja Saksasta. Enemmistö kyselyyn vastanneista saapui Siidaan omalla autolla 2–5 hengen seurueessa, sitä suuremmassa ryhmässä saapui 36 % vastanneista.

Tyypillinen asiakas oli ensimmäisellä vierailullaan oleva yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittanut 55–64-vuotias henkilö, joka oli valinnut Siidan yhdeksi matkansa kohteeksi. Muista lähialueen käyntikohteista tärkeimpiä olivat Inari, Ivalo, Saariselkä ja Inarijärvi. Noin joka kymmenes Siidassa vierailleista retkeili Inarin kylän lähistöllä olevilla huolletuilla reiteillä. Tärkeimmät motiivit Inari–Utsjoki-alueen luonnossa liikkumiselle olivat retkeily ja luonnosta nauttiminen.

Kävijät olivat pääosin tyytyväisiä Siidan palveluihin. Eniten kiitosta saivat pysyvän näyttelyn kiinnostavuus, tiedonsaanti luonnosta sekä saamelaiskulttuurin tuntemuksen edistäminen. Lisäksi kävijöitä miellyttivät sisätilojen toimivuus ja siisteys sekä perille löytämisen helppous. Tyytymättömimpiä kävijät olivat lapsille suunnattuihin palveluihin. Myymälän myyntituotteiden sopivuuden tarpeisiinsa sekä tiedon saannin palveluista etukäteen kävijät arvioivat usein vain keskinkertaiseksi.

Tutkimuksen tuloksena saatua yleiskuvaa kävijärakenteesta, kävijätyytyväisyydestä sekä käynnin motiiveista hyödynnetään jatkossa Siidan palveluiden kehittämisessä. Tutkimus on tarkoitus toistaa viiden vuoden välein.