Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Tiivistelmä

Sommarö naturstig berättar om vår krigshistoria och tar dig till lavrik granskog, ut på karga klippor, till en skogstjärn och havsstranden, där du hittar spår efter den senaste istiden.