Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 78 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 89
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-603-5 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallitus vahvisti jo vuonna 1992 luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteita koskevan suosituksen, jota sittemmin on päivitetty hieman kahteen otteeseen. Vuonna 2007 nämä periaatteet päivitettiin kokonaisuudessaan ja samalla niiden kattavuutta laajennettiin. Luontopalvelujohtajan 24.9.2007 vahvistamat Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet koskevat luontopalvelujen hallinnassa ja hoidossa olevia

  • lakisääteisiä luonnonsuojelualueita
  • erämaa-alueita sekä
  • lakisääteisinä luonnonsuojelualueina toteutettavia kansallisten luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston kohteita.

Uusia periaatteita voidaan kuitenkin soveltuvin osin käyttää tukena myös mm. luontopalvelujen hoidossa olevien suojelumetsien ja valtion retkeilyalueiden hoidossa.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteissa on kuvattu suojelualueiden hoidon ja käytön kokonaisuus sekä siihen liittyvät periaatteet, joista osa tulee suoraan säädöksistä ja osa on luontopalvelujen alueiden haltijana ja hoitajana määrittelemiä.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet on ensisijaisesti luontopalvelujen oman henkilöstön käytännön työn tueksi tarkoitettu ohje, mutta se ei ole normilainsäädännön tarkoittama sitova ohje. Selkeä poikkeaminen ohjeesta edellyttää kuitenkin aina sen käsittelyä joko alueyksikön johtoryhmässä tai prosessin valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Luontopalvelujen oman sisäisen käytön lisäksi periaatteet ovat myös yksi keino ja väline kertoa ulkopuolisille luontopalvelujen toimintaperiaatteista.

Jatkossa periaatteet on tarkoitus päivittää säännönmukaisesti, vuoden–kahden välein.