Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 1 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Under spången fötterna traskar längs sträcker sig Finlands djupaste myr. Från fågeltornet kan man beundra tranornas och gässens migration då den karga myrnaturen bryter ut i fullt liv. Under snörika vintrar erbjuder Torronsuo en utmärkt möjlighet till en gemytlig skidtur.