Tekijä Mikkola Maija, Puranen Tuula
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 15 s.
Kieli
suomi
ISBN 978-952-377-051-5 (pdf)
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 13.2.-29.2.2020 ja 4.3.-16.9.2021. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 459 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.