Tekijä Eeronheimo Heikki, Jortikka Sinikka, Räinä Pekka (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sivut 215 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 134
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-333-4 (painettu), 952-446-334-2 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallitus, Lapin ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitos järjestivät Koilliskairan luontokeskuksessa Tankavaarassa 4.–5.2.1997 seminaarin ’Tutkimus luonnonsuojelualueiden käytön ja hoidon suuntaajana’. Seminaarin tavoitteena oli tehdä katsaus Suomessa tehtävään suojelubiologiseen ja luonnonsuojeluun liittyvään sosio-ekonomiseen tutkimukseen ja kartoittaa uusia tutkimustarpeita. Seminaarin tavoitteena oli myös vuorovaikutuksen lisääminen tutkijoiden ja tutkimustietoa tarvitsevien tahojen välillä.

Seminaarin pääteemoina olivat luonnonsuojelualueiden käyttöä ja käytön suunnittelua sekä niiden hoitoa palveleva tutkimus, luonnon aineettomien arvojen huomioonottaminen luonnonsuojelussa ja luonnonsuojeluun liittyvät sosio-ekonomiset kysymykset sekä luonnonsuojelualueiden merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Seminaarissa oli kolme kutsuttua esitelmöitsijää: luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriöstä, luonnonsuojelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksesta ja tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen Metsäntutkimuslaitoksesta. Muita esitelmiä pidettiin 23 ja postereita esiteltiin 15. Seminaariin osallistui lähes 100 alan johtavaa asiantuntijaa ja osaajaa etupäässä ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsäntutkimuslaitoksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta sekä Oulun, Joensuun ja Helsingin yliopistoista.

Julkaisuun on koottu lähes kaikki seminaarissa pidetyistä esityksistä kirjoitetut artikkelit tai esitysten lyhennelmät. Se tarjoaa läpileikkauksen 1990-luvun lopun luonnonsuojelualuetutkimuksesta.