Tekijä Kauhanen Olli
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 81 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 34
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-9860-0 (painettu)
Tiivistelmä

Julkaisussa kuvataan toisen maailmansodan tapahtumia Itäisellä Suomenlahdella rannikkopuolustuksen näkökulmasta. Lähinnä keskitytään Ulko-Tammion linnakkeen varustautumiseen sekä toimintaan jatkosodassa. Myös Suursaaren valtaus on kuvattu. Erityistä huomiota saavat osakseen Somerin linnakesaaresta käydyt taistelut. Piirroksin esitetään suomalaisjoukkojen tukikohdat ja aseet samoin kuin venäläisten Somerin valtaussuunnitelma. Venäläisten maihinnousu ja suomalaisten vastahyökkäys on myös selostettu.

Asemasodan arkipäivää ja siihen liittyvää vapaa-ajan toimintaa, kuten erilaisia puhdetöitä kuvataan. Sodan päättyminen ja rauhansopimuksen edellyttämä Ulko-Tammion aseistuksen poistaminen sekä saaren nykyinen asema Itäisen Suomenlahden kansallispuiston osana kerrotaan. Liitteissä esitetään mm. Ulko-Tammion linnakkeen aseistus ja rakennukset sodan aikana sekä se, mitä niistä nykyään on löydettävissä.

Painos loppunut
Lisätietoja

3. painos 2002